Referenser

Tidigare utförda arbeten

– 2013 Gårda Dämme, Arbeten med skyddsvall, Rådgivning samt planering av pågående projekt. UE för Svevia

– 2012-2013 Vrångö Hamn. Arbeten med förflyttning 12 st 8 tons bodar, Rivningsarbeten, Betongarbeten enligt klass 1, Träarbeten samt återställningsarbeten. Beställare: Svevia

Tidigare utförda projekt innan sammanslagning till Concreo. Detta är bara ett litet axplock ur en stor skara fullföljda projekt

– Arbete med nya mittviksbryggan (pontonkajen) vid montering av 2st stålpålar/fundament samt montering av pontonen, fastsättning iland samt ställningsbyggande över hav. Beställare FROG samt HISAB

– General entreprenad av Vrångöhamn, bygge av trivselyta uppe på pir samt större badbrygga. Även lyft och flytt av sjömärken gjordes under arbetets gång. Beställare Vrångö hamnförening /EU-projekt

– Arbete med dykdalb i Vrångö Mittvik.

– Återvinningcentral Styrsö Skäret, beställare Göteborgs stad.

– Återvinningcentral med större hallbyggnation Vrångö Mittvik.

– 2013, Konsultstöd samt kalkyl av projekt Gamla Uppsala, Nybyggnation av betongtunnel samt broar entr. sum. Ca 450milj, Beställare Svevia

– Projekteringssamordnare , kalkylansvarig samt BAS-P, Projekt E18-E4 trpl Kista/Stockholm. Ett antal större broar, bla 2 st ca 200m långa samverkanskonstruktioner över E4 samt 2 st spännarmerade ca 200m, totalt ca 15 broar med Sveriges mest belastade trafiknät, 500milj. Beställare Svevia

– Projekteringssamordnare samt BAS-P, Norra station, Stockholm (NS11), 3st parallella träbroar, ca 180m, Stockholm (Sveriges största träbro), Beställare Svevia

– Utredningar och projekteringsarbete (spränglaster, brandsäkerhet, buller och vibrationer) för att möjliggöra husbyggnation på trafiktunnlar betongtunnlar vid utbyggnad Rinkeby/ Järvafälten Stockholm, Beställare Byggvesta Stockholm.

– Utredning, projektering och optimering bärande delar samt grundläggning för Spårtaxi-system (monorailsystem ) Beställare: Beamways, Lindköping

– Utredningar samt budgetkalkyler infrastruktur kring Arenastaden (Friends Arena samt Mall of Scandinavia). Förslag till massbalansering marknivåer mm. För Arenastaden, Solna (PEAB & Rodamco mfl.)

– Konsultstöd för ”Sveriges största brolyft” för Järnvägsbroprojekt över Nyköpingsån. Lyft och byte av 320 ton stålbro, Beställare Svevia.Tidig samverkan gav bättre samverkansbroar

Läs PDF Här