En del av oss hette tidigare Göteborgs Brounderhåll AB och har tidigare medverkat i större broprojekt för Svevia och Trafikverket, ansvarade för projekteringssamordning samt BAS-P på NS11, (Norra station) i Stockholm, som var Sveriges största träbroar samt projekteringssamordning och BAS-P på trafikplats Kista/Stockholm E18-E4, som innehöll 20st broar varav 4 st. större (ca 200m vardera). Arbetet var utökad samverkansmodell mellan beställare och utförare.

Tidigare utförda arbeten

För kontaktuppgifter till uppdragsgivare, vänligen kontakta oss.

⦁ Markarbeten projekt Donsö Brofäste, 2018-2020, ca 20 milj.,
Markarbeten med sprängningsarbeten, terrasseringsarbeten, grundläggningsarbeten, VA samt fiberarbeten. Arbetet innefattar både schakt-, sprängnings-, rör-, husbyggnads- och markarbeten samt asfaltering, markstens- och planteringsytor m.m.
Uppdragsgivare: Kretslopp och vatten, Göteborgs stad
Vår Uppdragsgivare: Tuve Bygg

⦁ Spillvattenpumpstation samt ledningar för projekt Donsö Brofäste, 2019-2020
Arbetet innefattar både ny pumpstation, schakt-, sprängnings-, rör-, och markarbeten m.m.
Uppdragsgivare: Kretslopp och vatten, Göteborgs stad
Vår Uppdragsgivare: Tuve Bygg

⦁ Nyproduktion av parkeringsyta samt renovering av kaj på Vrångö Mittvik, 2018-2020, ca 15 milj.,
Betongarbeten ny brygganläggning för transportfärjor skärgårdstrafiken samt samt UV-arbeten. Concreo utför markarbeten med beläggningsarbeten, ny vänthall, betongarbeten på befintlig kaj och ny kaj (vattenbilning, injekteringar, gjutningar samt nygjutning, nya stålpålar i vatten mm samt renoveringsarbeten på befintlig brygga.
Dessutom utfördes UV-arbeten på befintlig kasunbrygga.
Uppdragsgivare: Trafikkontoret, Göteborgs stad

⦁ Kontorsfastighet Fiskebäck, ca 5 milj.
Nybyggnation av Kontorsfastighet med verkstadsutrymmen samt personalutrymmen.
Projektet avser egen byggnad.
Uppdragsgivare: Concreo Fastighets AB (egen regi)

 Restaurering av ålgräs i Kosterhavetmaj-juli 2020
Concreo skördade och planterade totalt 64 000 plantor under 2 månader.
Läs mer:
Göteborgs Universitet
Maritima klustret
Strömstads Tidning
Uppdragsgivare: Länsstyrelsen Västra Götaland

⦁ Spillvattenpumpstation på Styrsö Bratten, 2019
Concreo utförde markarbeten, betongarbeten samt rörarbeten på befintlig pumpstation med tillhörande personaldel. Arbetet utfördes som ett partnering-projekt med redovisad självkostnad där vi bistod vid projekteringarbetet. Dessutom utfördes undervattenserosionsskydd samt betongmadrasser under vatten.
Uppdragsgivare: Kretslopp och vatten, Göteborgs stad

⦁ Parkstråk Selma Lagerlöfs Torg i Göteborg, 2018-2019
Concreo utförde cortén-stålsarbeten samt betongarbeten, fontänarbeten samt handikapp-ramper mm för en ny parkanläggning. Arbetet utfördes som en generalentreprenad.
Uppdragsgivare: Park och natur, Göteborgs stad

⦁ Slottsbergets Brygga i Sannegårdshamnen, 2018, ca 4 milj.
Concreo utförde en ny brygga om ca 600m2 yta
 med grundläggning i vatten samt erosionskydd 
för Göta älv. 
Arbetet utfördes som en totalentreprenad där
Concreo ansvarar för alla arbeten.  
Dessutom utfördes undervattenserosionsskydd 
samt betongmadrasser under vatten.
Uppdragsgivare: Park och natur, Göteborgs stad

⦁ Renovering av fordonsvåg för tunga fordon i Kristinehamn, 2018
Renovering av våg med precisionsarbeten i betong för fordonsvåg för tunga fordon utmed E18. 
Uppdragsgivare: Trafikverket, Region Väst

Vår Uppdragsgivare: Scanvaegt

⦁ Naturgasdepå med flytande naturgas i Skarvikshamnen, 2018, ca 3 milj.
Grundläggningsarbeten av fundament samt skyddsbassänger i Skarvikshamnen för flytande -180 gradig naturgas. Arbetet var mellan rörgator och EX-klassade högexplosiva områden.
Vår uppdragsgivare: MAN-Cryo/Svedgas

⦁ Vasaplatsen spårundergjutningar, 2017, ca 2 milj.
Räls och spårundergjutningar på Vasaplatsen, Göteborg
Uppdragsgivare: HS Construction, Trafikkontoret

⦁ Renovering av rörlig ramp i Gedser Hamn (Danmark), 2017
Renovering av våg med precisionsarbeten.
Uppdragsgivare: Gedser Hamn
Vår Uppdragsgivare: MacGregor

⦁ Renovering av fordonsvåg för tunga fordon i Göteborgs Hamn, 2017
Renovering av våg med precisionsarbeten.
Uppdragsgivare: Trafikverket, Region Väst
Vår Uppdragsgivare: Scanvaegt

⦁ Renovering av befintlig hamn i Amundö marina, 2017, ca 4 milj.
Renovering av kaj i med ersättning av spont, betonginklädnad av spont, träarbeten, grundläggning av nya träpålar samt muddringsarbeten.
Uppdragsgivare: Amundö marina

⦁ Renovering av trummor på Vrångö, 2017, ca 400″
Concreo utförde renovering av 2 trummor på 12 m och 1,2 i diameter, med förstärkning i betong och PE-inklädnad.
Uppdragsgivare: Fastighetskontoret, Göteborgs stad

⦁ Nybyggnation av gångbrygga på Styrsö, 2017, ca 4 milj.
Concreo utförde en gångbrygga i stål och trä, 122 m lång, i vatten, samt anslutande mark- och elarbeten.
Uppdragsgivare: Trafikkontoret, Göteborgs stad

⦁ Renovering av mark, betong och stålflytbrygga samt UV-arbeten, Styrsö, 2016-2017, ca 5 milj.
Concreo utförde markarbeten med beläggningsarbeten, betongarbeten på befintlig kaj (vattenbilning samt åtegjutning) samt målning och renoveringsarbeten på befintlig flytbrygga. Dessutom utfördes undervattenserosionsskydd samt betongmadrasser under vatten. 
Uppdragsgivare: Trafikkontoret, Göteborgs stad

⦁ Fontän på Råda Torg, 2016, ca 1,5 milj.
Concreo utförde en ny fontän i betong, rostfritt stål och sten samt hithörande markarbeten. Vidare VA-arbeten och elarbeten samt kompletteringar och montage av konstverk. Totalentreprenad.
Uppdragsgivare: Härryda kommun

⦁ Renovering och förstärkning av pålar i Älvsborgshamnen samt Skarvikshamnen, 2016-2018, ca 15 milj.
Renoveringen av Älvsborgshamnen inom ramen för ett partneringprojekt med reparation av skador på pålar. Arbetet bestod i att utföra utbyte av ett 30-tal pålar med genomföringar av pålar i befintlig kaj. Arbetet innebar borrning och håltagning, avancerade injekterings- och betongarbeten, förstärkning med kolfiber samt pålning. Arbetet utfördes i samråd med Göteborgs Hamn AB samt med konstruktör.
Uppdragsgivare: Göteborgs Hamn AB

⦁ Ramavtal i Göteborgs södra skärgård, 2015-2016, ca 1 milj.
Concreo fick förtroendet att inneha ramavtal för att utföra arbeten åt Kretslopp och Vatten i Göteborgs södra skärgård:  
– Markarbeten med utlopp Asperö Norra, bl.a. rivningsarbeten och utförande av ny mur,
– Kilen färskvattensanläggning, betongarbeten,
– Kläppholmen, diverse håltagnings- och injekteringsarbeten,
– Asperö Norra, diverse betong- och VA-arbeten.
Uppdragsgivare: Kretslopp och vatten, Göteborgs stad

⦁ Brunnsarbeten på Styrsö, 2015, ca 300”
Concreo var UE åt VKAB som arbetade åt Kretslopp och Vatten. Concreo utförde dykeriarbeten med platsgjuten betong med undervattensgjutningar m.m. samt logistik/transporter till sjöss med egen pråm med materiel, betongringar samt grusmateriel och borttransport.
Uppdragsgivare: Kretslopp och vatten, Göteborgs stad
Vår uppdragsgivare: VKAB

⦁ Spillvattenpumpstation på Donsö, 2015-2016, ca 13 milj.
Concreo fick förtroendet att ansvara för bygget av en större pumpstation åt Kretslopp och Vatten i Göteborgs södra skärgård vilket innefattar både betongarbeten, rörarbeten, husbyggnadsarbeten, markarbeten samt inneha samordningsansvaret för El och reservkraftdelen inom pumpstationen. 
Uppdragsgivare: Kretslopp och vatten, Göteborgs stad

⦁ Fenderbyten i Skandiahamnen, 2015, ca 0,5 milj.
Byte av nya fendersystem på flera kajer i Skandiahamnen, Arbetet utfördes från vattnet. Arbetet var med stor hänsyn till pågående båttrafik.
Vår uppdragsgivare: Göteborgs Hamn

⦁ Rörlig ramp i Arendalshamnen, 2015, ca 1,5 milj.
Utfördes och färdigställdes sommaren 2015. Entreprenaden bestod i utbyte av ramp för utförande av ny rörlig stål- och betongramp på Kaj 750 i Roro terminalen, för större Roro-fartyg.
Concreo, som var UE åt MacGregor, utförde grundläggning för ståldelen samt betongarbetena.
Utförande klass 1 samt enligt Göteborgs Hamns regler (enl. bronorm samt utförande enl. 1090-2).
Arbetet var oerhört tidspressat och utfördes under sammanlagt 3 veckor inkluderat montage av stålrampen.
Uppdragsgivare: Göteborgs Hamn AB
Vår uppdragsgivare: MacGregor AB

⦁ Dykdalb i Skandiahamnen, 2014-2015, ca 4 milj.
Entreprenaden bestod av en större dykdalb samt utförande av nytt fendersystem på Kaj 600, Skandiahamnen, för angöring av större Roro-fartyg. Dykdalben var grundlagd på 50m stålrörspålar. Arbetet utfördes från vattnet. Utförande klass 1 samt enligt Trafikverkets normer.
Arbetet var tidspressat och med hänsyn till befintlig fartygstrafik som gjorde anlöp vid kajen där arbetet utfördes.
Uppdragsgivare: Göteborgs Hamn AB

⦁ Ombyggnationer i Fiskebäck, 2015, ca 100”
Mindre ombyggnationer av tvättstugor i Haga, Göteborg.
Vår uppdragsgivare: HSB Göteborg

⦁ Kajkompletteringar i Fiskebäck, 2014, ca 100”
Kajkompletteringar för HSB i Fiskebäcks Hamn. En mindre entreprenad av utbyggnad av träkaj.
Uppdragsgivare: HSB Göteborg

⦁ Färskvattenanläggning på Pater Noster, 2016, ca 250”
Byggnation av mindre färsvattenanläggning för konferensanläggning på Hamneskär, Pater Noster.
Uppdragsgivare: Statens fastighetsverk

⦁ Brygganläggning på Pater Noster, 2014-2016, ca 11 milj.
Byggnation av en 20 m lång pir i Hamneskär, Pater Noster på totalentreprenad.
Arbetet innefattade en brygganläggning för passagerartrafik. Brygganläggningen dimensionerades och utfördes enligt bronorm och enligt gällande föreskrifter för yrkesmässig sjötrafik. Grundläggning med stålkärneförankrad, injekterad, syrafast stållåda för att säkerställa mycket stora lyftkrafter (ca. 1000 ton). Arbetet ställde mycket stora krav på både på nautisk kompetens samt byggnation i havsmiljö.
Till saken hör att flera byggbolag tidigare hade uttryckt att detta inte var möjligt.
Uppdragsgivare: Statens fastighetsverk

⦁ Drift och underhåll av nautiska funktioner i Göteborgs södra skärgård, 2013-2016, ca. 1,5 milj./årligen
Concreo hade förtroendet att ansvara för drift- och underhållsarbetena för Göteborgs södra skärgård vilket innefattar både underhåll för båtresenärer med markarbeten, betongreparationer samt underhåll och kontroll av nautiska funktioner och precision-inmätning av sjömärken m.m.
Uppdragsgivare: Göteborg stad, Trafikkontoret

⦁ Hamnbyggnation i Vrångö Hamn, 2012-2013, ca 1 milj.
Concreo var UE till Svevia. Entreprenaden bestod omfattade rivning av befintlig bryggkonstruktion samt återuppbyggnad av 45 större landfästen till underlag för stålkonstruktioner. Form, armering och betongarbeten i utförande klass 1 samt en rad andra uppgifter i hamnbyggnation som utförande av limträstomme.
(Svevia är numera vår konkurrent)
Uppdragsgivare: Fastighetskontoret Göteborg
Vår uppdragsgivare: Svevia

  • Renovering av Näsetbadet
    Uppdragsgivare: Park och Natur, Göteborgs stad