Om Oss

”Concreo är det nystartade innovativa företaget med den långa erfarenheten”

Concreo har tillsammans mer än 50 års sammanlagd erfarenhet av avancerade betong och stålkonstruktioner såsom broar, kajer, dykdalber, grundförstärkningar, sprängningsarbeten mm, men även enklare arbeten som husbyggnation. Erfarenheten spänner över både projekteringsstadiet till färdig konstruktion men även underhåll av konstruktioner, såsom broar och andra vattenkonstruktioner.

Vi vänder oss främst till statliga och kommunala beställare, företag samt även projekt inom privata sektorn. Vårt motto är att vi skall ha 50 års garanti. Concreo skall vara den kunniga, innovativa, kvalitetsmedvetna och självklart ta vårt fulla miljöansvar som entreprenör.
Vi arbetar med ett kvalitet och miljösystem i enlighet med ISO 9001 samt 14001 samt innehar förekommande tillstånd och certifieringar enligt Trafikverket, Göteborgs Trafikkontor samt Sjöfartsverkets föreskrifter. Concreo är en sammanslagning 2013 av Göteborgs Brounderhåll AB och Vrångö Lyft och Bygg AB


PersonalVisste du att vi har 50 års garanti?

Veta Mer