Concreo har mycket lång erfarenhet av avancerade anläggningsarbeten såsom broar, kajer, dykdalber, grundläggningar m.m. Erfarenheten spänner över både projekteringsstadiet till färdig konstruktion men även underhåll av konstruktioner, såsom broar och andra vattenkonstruktioner. 
Vi vänder oss främst till statliga och kommunala beställare, företag samt även industriprojekt inom privata sektorn.
Vårt motto är att vi skall ha 50 års garanti. Concreo skall vara den långsiktiga, kunniga, innovativa, kvalitetsmedvetna och självklart ta vårt fulla miljöansvar som entreprenör.

Vi arbetar med ett kvalitet- och miljösystem i enlighet med ISO 9001 och 14001 samt innehar förekommande tillstånd och certifieringar enligt Trafikverket samt Sjöfartsverkets föreskrifter.

Kompetenser inom företaget

Utbildningar

 • Utbildning inom Bas-P och -U
 • Erfarna ingenjörer inom betong såsom broar och kajer samt även VA
 • Behörighet inom betong klass 1 och 2
 • Yrkesutbildad personal för betong- och VA-arbeten
 • UV-gjutning (TRV)
 • TR Stål K och N
 • Yrkesdykning
 • Härdplastutbildning
 • Maskinförarutbildning
 • Licens för sprängarbeten
 • Arbete på väg
 • Hjälp på väg
 • Miljöutbildning
 • Brandskyddsutbildning
 • Heta arbeten
 • Säkerhetsutbildning inom arbete inom EX-klassat område
 • Säkerhetsutbildning inom skyddsklassat område s.k. ISPS
 • Vägverkets utbildningar inom bropreparation, bronorm ISO 9000 m.m.

Övrigt

 • Medlemskap i Sveriges Byggindustrier, numera Byggföretagen
 • Erforderliga förekommande hängavtal med fackliga organisationer