Vårt Erbjudande

Concreo vill vara det självklara valet i alla skeden. Från rådgivning till färdig produkt. Vi kan erbjuda ett komplett utförande som spänner alla stadium från skiss-stadiet, projektering, konstruktion, bygghandlingar och inte minst byggande.
Vår erfarenhet spänner över broar i vatten och på land, både stål, trä och betong, kajkonstruktioner, nautiska arbeten, broreparationer,
grundläggningsarbeten, betongreparationer, dykeriarbeten, ja alla förekommande anläggningsarbeten.
Vi har även möjlighet att utföra mycket komplicerade grundläggningsarbeten som borrade sponter, stålkärnepålning, grova och klena RD- och RR pålar och mycket annat.


[rev_slider Slider01]

Vårt erbjudande är arbeten som utförs genom utförande-entreprenader, totalentreprenader, samverkansentreprenader men även partnering, där vi gemensamt gör en budget och har en öppen dialog under hela byggprocessen.
Som kuriosa kan vi skryta med att vi har tidigare varit rådgivande / idéskapare för Sveriges största brolyft, som utfördes över Nyköpingån, beställare var Svevia.
Vidare har vi haft projekteringssamordningen av ”Sveriges största träbro” En temporär träbro på 180m över Norra Stationsområdet, Stockholms innerstad, med ansvar för utformningen och konstruktionen.

Vi har även haft projekteringssamordningen för trafikplats Kista/Ärvinge, som var ett mycket stort projekt, se även artikel.

Vill du veta mer?

Kontakta Oss

Concreo är en sammanslagning 2013 av Göteborgs Brounderhåll AB och Vrångö Lyft och Bygg AB

Om Oss

Vi vänder oss främst till statliga och kommunala beställare, företag samt även projekt inom privata sektorn. Vårt motto är att vi skall ha 50 års garanti. Concreo skall vara den kunniga, innovativa, kvalitetsmedvetna och självklart ta vårt fulla miljöansvar som entreprenör.
Vi arbetar med ett kvalitet och miljösystem i enlighet med ISO 9001 samt 14001 samt innehar förekommande tillstånd och certifieringar enligt Trafikverket, Göteborgs Trafikkontor samt Sjöfartsverkets föreskrifter. Concreo är en sammanslagning 2013 av Göteborgs Brounderhåll AB och Vrångö Lyft och Bygg AB


PersonalVisste du att vi har 50 års garanti?

Veta Mer

”Concreo är det nystartade innovativa företaget med den långa erfarenheten”

Referenser

Tidigare utförda arbeten

– 2013 Gårda Dämme, Arbeten med skyddsvall, Rådgivning samt planering av pågående projekt. UE för Svevia

– 2012-2013 Vrångö Hamn. Arbeten med förflyttning 12 st 8 tons bodar, Rivningsarbeten, Betongarbeten enligt klass 1, Träarbeten samt återställningsarbeten. Beställare: Svevia

Tidigare utförda projekt innan sammanslagning till Concreo. Detta är bara ett litet axplock ur en stor skara fullföljda projekt

– Arbete med nya mittviksbryggan (pontonkajen) vid montering av 2st stålpålar/fundament samt montering av pontonen, fastsättning iland samt ställningsbyggande över hav. Beställare FROG samt HISAB

– General entreprenad av Vrångöhamn, bygge av trivselyta uppe på pir samt större badbrygga. Även lyft och flytt av sjömärken gjordes under arbetets gång. Beställare Vrångö hamnförening /EU-projekt

– Arbete med dykdalb i Vrångö Mittvik.

– Återvinningcentral Styrsö Skäret, beställare Göteborgs stad.

– Återvinningcentral med större hallbyggnation Vrångö Mittvik.

– 2013, Konsultstöd samt kalkyl av projekt Gamla Uppsala, Nybyggnation av betongtunnel samt broar entr. sum. Ca 450milj, Beställare Svevia

– Projekteringssamordnare , kalkylansvarig samt BAS-P, Projekt E18-E4 trpl Kista/Stockholm. Ett antal större broar, bla 2 st ca 200m långa samverkanskonstruktioner över E4 samt 2 st spännarmerade ca 200m, totalt ca 15 broar med Sveriges mest belastade trafiknät, 500milj. Beställare Svevia

– Projekteringssamordnare samt BAS-P, Norra station, Stockholm (NS11), 3st parallella träbroar, ca 180m, Stockholm (Sveriges största träbro), Beställare Svevia

– Utredningar och projekteringsarbete (spränglaster, brandsäkerhet, buller och vibrationer) för att möjliggöra husbyggnation på trafiktunnlar betongtunnlar vid utbyggnad Rinkeby/ Järvafälten Stockholm, Beställare Byggvesta Stockholm.

– Utredning, projektering och optimering bärande delar samt grundläggning för Spårtaxi-system (monorailsystem ) Beställare: Beamways, Lindköping

– Utredningar samt budgetkalkyler infrastruktur kring Arenastaden (Friends Arena samt Mall of Scandinavia). Förslag till massbalansering marknivåer mm. För Arenastaden, Solna (PEAB & Rodamco mfl.)

– Konsultstöd för ”Sveriges största brolyft” för Järnvägsbroprojekt över Nyköpingsån. Lyft och byte av 320 ton stålbro, Beställare Svevia.Tidig samverkan gav bättre samverkansbroar

Läs PDF Här

Kontakta Oss

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Kontakt Info

031-708 99 80

sigge.breisand[a]concreo.se