Pågående arbeten

 • Renovering av kaj, Stapelbädden och Dockpromenaden
  Uppdragsgivare: Trafikkontoret, Göteborgs stad
 • Renovering av Saltholmens Kallbadhus
  Uppdragsgivare: Fastighetskontoret, Göteborgs stad
 • Drift och underhållsarbeten av färjelägen, kajer och sjösäkerhetsanordningar för skärgårdstrafiken
  Uppdragsgivare: Trafikkontoret, Göteborgs stad
 • Nybyggnation: projekt Brännö Strandängar
  14 stycken BRF-lägenher av olika storlekar vid Varvet på Brännö. Snart ute på försäljning genom Fastighetsbyråns Sebastian Stafnergård (tel.  073 341 47 05) och Magnus Svärdegård (tel. 070 420 08 60).
  Uppförs i egen regi


 

Kommande arbeten