Hem

Presentation

Concreo har en mycket lång erfarenhet av avancerade vattenarbeten såsom broar, kajer, dykdalber, grundläggningar mm. Erfarenheten spänner över både projekteringsstadiet till färdig konstruktion men även underhåll av konstruktioner, såsom broar och andra vattenkonstruktioner. 
Vi vänder oss främst till statliga och kommunala beställare, företag samt även industriprojekt inom privata sektorn.
Vårt motto är att vi skall ha 50 års garanti. Concreo skall vara den långsiktiga, kunniga, innovativa, kvalitetsmedvetna och självklart ta vårt fulla miljöansvar som entreprenör.

Vi arbetar med ett kvalitet – och miljösystem i enlighet med ISO 9001 samt 14001 samt innehar förekommande tillstånd och certifieringar enligt Trafikverket samt Sjöfartsverkets föreskrifter.

En del av oss hette tidigare Göteborgs Brounderhåll AB och har tidigare medverkat i större broprojekt för Svevia och Trafikverket, ansvarade för projekteringssamordning samt BAS-P på NS11, (Norra station) i Stockholm, som var Sveriges största träbroar samt projekteringssamordning och BAS-P på trafikplats Kista/Stockholm E18-E4, som innehöll 20st broar varav 4 st. större (ca 200m vardera). Arbetet var utökad samverkansmodell mellan beställare och utförare.

Concreo AB startades med ombyggnation på Vrångö Hamn, där vi var UE åt Svevia för betongarbetena mm.   
Efter detta fick vi förtroendet att ansvara för drift och underhållsarbetena för Göteborgs södra skärgård vilket innefattar både betongreparationer klass 1 samt underhåll och kontroll samt inmätning av nautiska funktioner.

Vi har byggt ett antal brygganläggningar bl.a. på Pater Noster, arbetat åt Göteborgs Hamn med ett antal projekt samt åt Kretslopp och vatten med ett antal projekt bl.a. en större pumpstation på Donsö samt arbeten inom ramavtal. För övrigt kan vi nämna att vi utfört ett antal arbeten åt Göteborgs Stad Trafikkontoret.