Aktuellt

Pågående arbeten

Restaurering av ålgräs på Sydkoster
Göteborgs Universitet
Strömstads Tidning

⦁ Kontorsfastighet Fiskebäck, pågående, ca 5 milj.
Nybyggnation av Kontorsfastighet med verkstadsutrymmen samt personalutrymmen.
Projektet avser egen byggnad.
Uppdragsgivare: Concreo Fastighets AB (egen regi)

 

 

⦁ Spillvattenpumpstation samt ledningar för projekt Donsö Brofäste, 2019-pågående
Arbetet innefattar både ny pumpstation, schakt-, sprängnings-, rör-, och markarbeten m.m.
Uppdragsgivare: Kretslopp och vatten, Göteborgs stad
Vår Uppdragsgivare: Tuve Bygg

⦁ Markarbeten projekt Donsö Brofäste, 2018-pågående, ca 20 milj.,
Markarbeten med sprängningsarbeten, terrasseringsarbeten, grundläggningsarbeten, VA samt fiberarbeten. Arbetet innefattar både schakt-, sprängnings-, rör-, husbyggnads- och markarbeten samt asfaltering, markstens- och planteringsytor m.m.
Uppdragsgivare: Kretslopp och vatten, Göteborgs stad
Vår Uppdragsgivare: Tuve Bygg


⦁ Nyproduktion av parkeringsyta samt renovering av kaj på Vrångö Mittvik, 2018-pågående, ca 15 milj.,
Betongarbeten ny brygganläggning för transportfärjor skärgårdstrafiken samt samt UV-arbeten. Concreo utför markarbeten med beläggningsarbeten, ny vänthall, betongarbeten på befintlig kaj och ny kaj (vattenbilning, injekteringar, gjutningar samt nygjutning, nya stålpålar i vatten mm samt renoveringsarbeten på befintlig brygga.
Dessutom utfördes UV-arbeten på befintlig kasunbrygga.
Uppdragsgivare: Trafikkontoret, Göteborgs stad

Kommande arbeten

  • Nybyggnation: projekt Brännö Strandängar