Vårt Erbjudande

Concreo vill vara det självklara valet i alla skeden. Från rådgivning till färdig produkt. Vi kan erbjuda ett komplett utförande som spänner alla stadium från skiss-stadiet, projektering, konstruktion, bygghandlingar och inte minst byggande.
Vår erfarenhet spänner över broar i vatten och på land, både stål, trä och betong, kajkonstruktioner, nautiska arbeten, broreparationer,
grundläggningsarbeten, betongreparationer, dykeriarbeten, ja alla förekommande anläggningsarbeten.
Vi har även möjlighet att utföra mycket komplicerade grundläggningsarbeten som borrade sponter, stålkärnepålning, grova och klena RD- och RR pålar och mycket annat.


[rev_slider Slider01]

Vårt erbjudande är arbeten som utförs genom utförande-entreprenader, totalentreprenader, samverkansentreprenader men även partnering, där vi gemensamt gör en budget och har en öppen dialog under hela byggprocessen.
Som kuriosa kan vi skryta med att vi har tidigare varit rådgivande / idéskapare för Sveriges största brolyft, som utfördes över Nyköpingån, beställare var Svevia.
Vidare har vi haft projekteringssamordningen av ”Sveriges största träbro” En temporär träbro på 180m över Norra Stationsområdet, Stockholms innerstad, med ansvar för utformningen och konstruktionen.

Vi har även haft projekteringssamordningen för trafikplats Kista/Ärvinge, som var ett mycket stort projekt, se även artikel.

Vill du veta mer?

Kontakta Oss